• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 7
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Kas.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Alanlarında Lisans Eğitimini Tamamlamış Olmak.

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca “OKUTMAN” alınacaktır.
Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ)
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi
Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44
P.K.34865 Kartal/İSTANBUL
Tel : (216) 586 45 00