• Üniversite Adı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KIRKPINAR TURİZM M.Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak ve bu alanda Yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Elemanı alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak,

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişlerini, 2 fotoğrafını, eserlerini, hizmet ve Öğrenim Belgeleri, Lisans Mezuniyet Transkripti, ALES'ten alanındaki puan türünden en az 70 puan ve Yüksek Lisans belgesi ile birlikte Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ve meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atamalarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Son başvuru tarihi ilanın Duyuru Başlama Tarihini müteakip 15 (onbeş) gündür.

e-posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Üniversitemiz web adresinden (Sakarya Üniversitesi) temin edilebilir.İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu

Sapanca /Kırkpınar / SAKARYA

Tel : 0 264 592 61 45

0 264 295 69 53