• Üniversite Adı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EĞİTİM BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 05.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Kas.12
 • Kadro Derecesi 3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji lisans mezunu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans mezunu olmak ALES:70 KPDS:65

T.C
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca uzman alınacaktır.

Genel Şartlar:

—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

—Merkezi sınav (ALES)’den mezun olunan alan puan türünde en az 70 puan almak

—En az lisans mezunu olmak

—Belgelendirmek kaydı ile alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak (Yüksek Lisans çalışmalarında geçen iki yıllık süre tecrübe olarak değerlendirilecektir.)

Muafiyet:

1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Müracaatta İstenen Belgeler:

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak.)

—Onaylı diploma fotokopisi

—Lisans transkripti (resmi)

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Başvuru zarfı kapak formu Personel Daire Başkanlığı adresinden indirilebilir.

—Alanlarında en az iki yıllık tecrübeyi gösteren belge

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, Personel Daire Başkanlığı adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı'na (Tel: 210 4029) şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)