• Üniversite Adı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Felsefe Bölümü Mezunu Olmak (ALES:70, Yabancı Dil Puanı: 50, 35 Yaşından Gün Almamış Olmak)

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puan sağlanıyorsa o puan türü dikkate alınır. Alan türü değişen programlardan mezun olanların, Öğretim Elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (UDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

d) İlan edilen kadronun bölümüne / programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmak,

e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak, şartı aranacaktır.

c) Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

c) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.

d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 22.10.2012

Son Başvuru Tarihi : 06.11.2012

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.11.2012

Giriş Sınav Tarihi : 14.11.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.11.2012BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

a) İlan edilen kadroya başvuracak adaylar;

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı adı ile yazışma adreslerini belirten fotoğraflı dilekçe (başvuru dilekçesi matbu olup Kilis 7 Aralık Üniversitesi adresi duyurular kısmından temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Lisans transkripti

4. Mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe suresi (SGK hizmet dokumu) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

6. ALES ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisib) Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibrazı kaydıyla, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.c) Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.d) Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Santral Telefon No: 0 348 814 26 66Adres: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi İçin: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 134 Merkez/KİLİS

Adres: Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İçin: Aşıt Mah. Yedi Aralık Sk. No:30 Karataş Kampüsü Merkez/KİLİSe) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonucu Üniversitemiz Web adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

NOT: Araştırma Görevlisi ön değerlendirme ve giriş sınavında başvurulan bölüme ait ALES puanı, özel yetenek sınavı ile girilen bölüm mezunlarının veya yabancı dil eğitimi veren lisans programları mezunlarının başvurularında herhangi bir ALES puan türünden en az 70 almış olmak şartıyla en yüksek ALES puanı, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman ve “Eğitim Bilimleri Öğretim Elemanı” başvurularında ise başvuran adayın mezun olduğu alandaki ALES puanı dikkate alınacaktır.