• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÖZEL HUKUK
 • Anabilim Dalı MEDENİ HUKUK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Kas.12
 • Kadro Derecesi 4

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

T.C
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar:

—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

—Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

—Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (Araştırma Görevlisi atamalarında yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

—(KPDS) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

—Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilir.

—Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu hesaplanırken 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Muafiyet:

1)Doktorasını tamamlamış olanlarda,

2)Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlarda,

3)Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda,

Merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

-Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda,

Yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler:

—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş,

—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi

—Yüksek Lisans veya Doktora yapmış/yapıyor olmak şartı aranan ilanlarda öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi eklenecektir.

—Lisans mezuniyet belgesi

—Lisans transkripti

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Hizmet belgesi (Kamuda çalışmış veya çalışıyor olanlar için)

Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ile ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

* İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları, ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Yolu 7.Km. Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE 71450
İrtibat Tel : 0 318 357 42 42 - 2203