• Üniversite Adı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
 • Bölüm Adı DİŞÇİLİK HİZMETLERİ
 • Anabilim Dalı AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Kas.12
 • Kadro Derecesi 3

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

T.C
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


Genel Şartlar:


—657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

—Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten (alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden) en az 70 puan almış olmak.

—Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir

—Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu hesaplanırken 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Muafiyet:


1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


3) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda,

Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Yüksek lisans mezunu olanlar iki yılllık tecrübeden muaftır.
Müracaatta İstenen Belgeler:


—Başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını, ilan tarihini, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

—Özgeçmiş

—Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Lisans mezuniyet belgesi

—Lisans transkripti

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Tecrübe durumunu gösterir belge

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Hizmet belgesi (Kamuda çalışmış veya çalışıyor olanlar için)

Başvuru Yeri ve Şekli:


Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, gerekli tüm belgeler ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

İlana ilişkin değerlendirmeler ve sınav sonuçları,ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.
Başvuru Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE 71450
İrtibat Tel : 0 318 357 42 42 / 2295