• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİT
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİT
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programında doktorasını yapmış olmak ve KPDS veya ÜDS den en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REK TÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.