• Üniversite Adı FIRAT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 09.Kas.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun olmak.


FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI :a) 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 90 puan (Üniversitemiz Senatosunun 08.10.2012 tarih ve 2012-2013/1.19 sayılı kararı uyarınca) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.NOT :

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER :

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- Fırat Üniversitesi internet adresinde bulunan öğretim elemanı başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği (Onaylı)

3- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanların çalıştıklarına dair belge)

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Nüfus cüzdanı örneği (Onaylı)

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

7- Özgeçmiş

8- Askerlik terhis veya tecil belgesi

9- Lisans transkript belgesiNOT : İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Başvuru Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi :

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / ELAZIĞ

Tel : 0424 2128973

Fax : 0424 2122717