• Üniversite Adı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı SİSTEMATİK FELSEFE MANTİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

Felsefe Bölümü Lisans mezunu olmak, Felsefe veya Sistematik Felsefe ve Mantık alanında Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olmak.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.Başvurular:· Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı'na yapılacaktır.Başvuru için Gerekli Belgeler:· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü EA.),


· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/Assets/Docume...vuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.