• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Ticari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Ankaradaki üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için (1 Adet araştırma görevlisi); Ankaradaki üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların .:Başkent Üniversitesi:. internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans)

7-Not Döküm Belgeleri (Lisans)

8-İki adet Referans Mektubu

9- Ankara’daki üniversitelerden birinde Lisansüstü programına kabul yazısı veya öğrenci belgesi

10-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

11- Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar.

İletişim Adresi:

Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, ANKARA

Tel : 0312 246 66 66 /6690-1751

Faks : 0312 246 66 99

e-posta : tbf@baskent.edu.tr

İLGİLİLERE DUYURULUR.