• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Devlet Konservatuvarı
 • Bölüm Adı Müzik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 31.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Kompozisyon ve Teori Bölümlerinden mezun, Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanında deneyim sahibi olmak

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca belirtilen bölümler için Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Kompozisyon ve Teori Bölümlerinden mezun, Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanında deneyim sahibi olan öğretim görevlisi, aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.12.2008 tarih ve 035562 sayılı kararı gereğince, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorlarsa o puan türünde ALES sonuç belgesine sahip olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların .:Başkent Üniversitesi:. internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1. Özgeçmiş,

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf,

4. ALES belgesi

5. KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6. Öğrenim belgeleri (Lisans/yüksek lisans)

7. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8. Sanatsal ve/veya bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

İletişim: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Devlet Konservatuvarı Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca 06810 ANKARA

Tel: (312) 246 67 01 - (312) 246 66 66 /1848 Fax: (312) 246 67 04

E-mail: devletkonservatuvari@baskent.edu.tr

İLGİLİLERE DUYURULUR