• Üniversite Adı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutman alınacaktır.
BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR
- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Okutman kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) ,(lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan, (31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır)
- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR

OKUTMAN
- Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği alanlarından birinde yüksek lsians yapmış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Okutman kadrosuna başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Adaylar başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresine adresine şahsen veya posta yolu ile teslim edebileceklerdir. (Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Dilekçeleri ekine; lisans diploması, yüksek lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, Merkezi Sınavı belgesi (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. (Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine Trakya Üniversitesi adresi Formlar alanında yer alan Akademik Kadrolar Başvuru Dilekçe Örneği kısmından ulaşılabilir.