• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayar Bilimi / Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
T.C
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A- BAŞVURU

Özel Koşullar

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayar Bilimi / Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

2. Aşağıda belirtilen derslerin laboratuvarında görev verilmesi düşünüldüğünden, bu konularda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

COM 101 Introduction to Programming (C programlama dili)
EEE 221 Fundamentals of Electric and Electronic Circuits
EEE 251 Logic Design and Circuits
COM 353 Microprocessors (16-bit, 32-bit x86 mikroişlemcisi ve 8-bit 8051 mikro denetleyicisi ve assembly programcılığı, mikroişlemci veya mikro denetleyici tabanlı donanım sistemleri)

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

3. ALES’ten en az 70 puan almak.

4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh. Kaynaklar Cad. No.115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin Gediz Üniversitesi İzmir internet sitesinde ilan edilecektir.


C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.00’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh. Kaynaklar Caddesi Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.


Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.


Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör