• Üniversite Adı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TAVAS M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Kas.12
 • Kadro Derecesi 4

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliğinden mezun olmak ve bu alanda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU: İlan edilen kadrolara adaylar; 1- Dilekçe, 2- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı), 3- ALES Belgesi, 4- Özgeçmiş, 5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6- Fotoğraf (2 adet), 7- Diploma Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge), 8- Lisans Not Durum Belgesi (transkript), 9- Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi, 10- Alanlarında tecrübe belgeleri, 11- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Tavas Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvuracaklardır. (Başvuru Adresi: Tavas Meslek Yüksekokulu Orta Mahalle 3110 Sokak No:15 Tavas/Denizli)

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir. Üniversitemiz web sitesinde (Pamukkale Üniversitesi) belirtilen tarihlerde yapılacak olan Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları duyuruları tebligat niteliğindedir.

GENEL ŞARTLAR:
1-) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen hükümleri taşımak.
2-) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70,
3-) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET: Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.