• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Ticaret Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Kas.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu ve üniversitelerde Özel Hukuk programında yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olmak.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere Hukuk Fakültesi mezunu ve üniversitelerde Özel Hukuk programında yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevliliği müracaatında, 31.07.2008 tarihli Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te öngörülen şartlar aranacaktır. Ancak, Yönetmeliğin 6 (1). maddesi (b) bendinde aranan yabancı dil (İngilizce) puanının en az 80 puan olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi (35 yaşından gün almış adaylar başvuramazlar).
2- Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf.
3- Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
4- ALES Belgesi (En az 70 puan).
5- KPDS, ÜDS veya eşdeğerli İngilizce dil belgesi (en az 80 puan).
6- KPDS, ÜDS veya eşdeğerli Fransızca veya Almanca dil belgesi (en az 80 puan).
7- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

Başvuru Yeri;

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (0212 5336532/1451 - Sevtap Erer) Kadir Has Kampusü - Cibali adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.