• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Tarih
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Kas.12
 • Kadro Derecesi 7

Tarih Ana Bilim Dalında tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanun 50/d maddesine göre araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLAR- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak- Merkezi Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisans üstü Eğitim Sınavını (ALES)’ten en az 70. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşında gün almamış olmak- Bir Lisansüstü programda azami öğrenim süresi içerisinde ( yüksek lisans için 3 (üç) yıl, doktora için 6 (altı) yıl) öğrenim görüyor olmak

Enstitülere alınacak araştırma görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurduğu Ana Bilim Dalı Belirtilmelidir.)

2. Öz Geçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T. C. Numaralı)

4. Lisans Diploması

5. Lisans Not Durum Belgesi

6. Lisansüstü Öğrenci Belgesi

7. Lisansüstü Not Durum Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora)

8. ALES Belgesi

9. Yabancı Dil Belgesi

10. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

11. Askerlik Durum Belgesi

12.Yayınlanmış ya da Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmaları (varsa)ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

-Lisansüstü Not Durum Belgesi

-Askerlik Durum Belgesi
-Lisans Not Durum Belgesi(100’lük sistemde not dönüşüm tablosu bulunmayan adayların Yükseköğretim Kurulunun tablosuna göre yapılacaktır.)Adayların yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla Enstitüye başvurmaları gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgelerle yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)Not:1 - Kesin kayıt sırasında belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri istenecektir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.Başvuru Adresi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. Rektörlük Binası 15.km KAHRAMANMARAŞTel: 0 344 219 1356 – 219 1174

SINAV TAKVİMİDuyuru Başlama Tarihi :04.10.2012

Son Başvuru Tarihi : 18.10.2012

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 23.10.2012

Giriş Sınavı Tarihi : 01.11.2012