• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Kas.12
 • Kadro Derecesi 6 4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora yapıyor olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARIa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Merkezi Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES)’ten en az 70. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Bir lisansüstü programda azami öğrenim süresi içerisinde (yüksek lisans için 3 yıl, doktora için 6 yıl) öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURUİlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim ve ana bilim dalı belirtilmelidir)

- Özgeçmiş

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- T.C. Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- Lisans Not Durum Belgesi

- ALES Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar ÇıktısıAraştırma görevlisi olarak yatay geçiş yapacak öğrencilerden

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi

- Lisansüstü Not Durum Belgesi

- Askerlik Durum Beyanı

- Lisans Not Durum Belgesi (Adayların 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından geliştirilen dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili Enstitüye (aşağıdaki tablolarda verilmiştir) başvurulması gerekmektedir (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 04.10.2012

Son Başvuru Tarihi : 18.10.2012

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 23.10.2012

Giriş Sınavı Tarihi : 01.11.2012

Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 07.11.2012

Fen Bilimleri EnstitüsüBaşvuru Adresi : KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu 13.Km.

Rektörlük Binası, 46100-Kahramanmaraş