• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eki.12
 • Kadro Derecesi 8

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Hazırlık Sınıfıı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesince 5 İngilizce Okutmanı alınacaktır.

Adayın,

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olması şarttır.
İngilizce Öğretimi alanında en az 3 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemesi şarttır.

Başvuru için, adayın

fotoğraflı özgeçmişi,
onaylı lisans veya varsa yüksek lisans diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek

koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)

onaylı ders dökümü

ALES puan (en az70) çıktısı(ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlar da ya da bir yüksek öğretim kurumunda İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya, Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirtenbelgeler ile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü 29. km. Yukarı Yurtçu-ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bizzat veya posta ile hazirlik@cankaya.edu.tr 16 Ekim 2012 Salı saat 17:00’a kadar bizzat ya da e posta yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi : 16 Ekim 2012 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 17 Ekim 2012
Giriş Sınavı (Yazılı): 18 Ekim 2012 saat:10:30,

4. Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 19 Ekim 2012