• Üniversite Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eki.12
 • Kadro Derecesi 6

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak, ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az üç (3) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

-Duyurulur.

Okutman kadrolarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son üç yılda en az 70 puan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belgeler ile başvurdukları dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, 2 adet fotoğraf, onaylı öğrenim belgelerinin suretini, Lisans Not Transkriptini (Onaylı), varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir nüsha dosyayı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne Merkez/AYDIN adresine teslim edeceklerdir.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Duyurular

İlanla İlgili Tüm Duyurular Adayın Başvuru Yaptığı Birimin İnternet Sitesinde İlan Olunacaktır.

NOT: İlgililer ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.