• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Kas.12
 • Kadro Derecesi 5

Biyokimya yüksek lisansı yapmış ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip bulunmak.


T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar başvuru için Yonlendiriliyorsunuz adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine (Rektörlük kadroları için Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)

Rektörlük için ilan edilen kadroların dışında, birimler adına Rektörlüğümüze gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimlerin iletişim bilgilerine üniversitemiz web sayfasından ::NE MUTLU TÜRKÜM DÄ°YENE:: ulaşılabilmektedir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak: a. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak, b. Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan okullardan mezun olanlar için ALES’ten herhangi bir puan türünde (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık) en az 70 puan almış olmak
3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR
UZMAN

1. En az lisans mezunu olmak.
2. Belgelendirmek kaydıyla alanlarında lisans mezuniyeti sonrasında en az iki yıl tecrübeli olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08.01.2009 tarih ve 127-000721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda bu şart aranmaz).

MUAFİYETLER

1. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2. Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

UZMAN
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Bir adet fotoğraf,
6. ALES Belgesi,
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Özel şartta Yüksek Lisans şartı yok ise alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
10. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)