• Üniversite Adı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ERMENEK M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 25.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 01 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 6

İlgili fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim -Tercümanlık(İngilizce), Amerikan Kültür ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca okutman alınacaktır.Adaylar, üniversitemizin http://basvuru.kmu.edu.tr/20101229 adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.Başvuru için istenilen belgeleri eksik olanlar ile süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar giriş sınavına kabul edilmeyecektir.


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Merkezi sınavdan (ALES) (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ) en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır. )

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği onaylanmış olmak,

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

OKUTMAN

ÖZEL ŞARTLAR

1. Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

2. Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

(ELEKTRONİK ORTAMDA JPEG OLARAK EKLENECEK)


1. Lisans mezuniyet belgesi

2. Lisans transkript belgesi,

3. ALES belgesi,

4. Yabancı Dil belgesi,

5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

6. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesinden alınabilir)


NOT: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz http://www.kmu.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Bu konularda başka duyuru yapılmayacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.