• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı STRATEJİ BİLİMİ
 • Anabilim Dalı BİLİM VE TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eki.12
 • Kadro Derecesi 5

İktisat alanında doktora yapmış olmak

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Enstitümüz İşletme Fakültesi Strateji Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınmasına karar verilmiştir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

—657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

— Başvurularda merkezi sınavdan mezun olduğu alanda (ALES) en az 70 puan almış olmak

—Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR
BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan İşletme Fakültesi’ne şahsen veya posta * ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesinde yer alan İşletme Fakülte Sekreterliği 41400 Çayırova/ KOCAELİ) yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

1-Özgeçmiş,

2-Nüfus cüzdan fotokopisi, (ONAYLI)

3- Fotoğraf (1 adet) (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

6- Lisans Not Ortalamasını gösterir belge (Transkript) Resmi-ONAYLI

7- Öğrenci Belgesi

8- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

9- Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.*

**Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. **

Adaylar atanmaları halinde fotokopisini verdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek durumundadırlar.

*Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.*