• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Beslenme ve Diyetetik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Beslenme ve Diyetetik ve/veya Gıda Mühendisliği konusunda Lisans ve Yüksek Lisans yapmış olan 1 adet öğretim görevlisi alınacaktır.

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Fakülte : Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Beslenme ve Diyetetik
Kadro tipi : Öğretim Görevlisi
Kadro sayısı : 1
Duyuru başlangıç tarihi : 27 Eylül 2012 Perşembe
Son başvuru tarihi : 11 Ekim 2012 Perşembe
Ön değerlendirme tarihi : 15 Ekim 2012 Pazartesi
Giriş sınav tarihi ve saati : 18 Ekim 2012 Perşembe - saat: 13.00
Sınav yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sınav sonuç açıklama tarihi : 19 Ekim 2012 Cuma

GENEL ŞARTLAR:– Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)

ÖZEL ŞARTLAR:Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,BAŞVURU İŞLEMLERİ :1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin aslı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil BelgesiBAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya saglikbilimlerifakultesi@yeditepe.edu.tr

e-mail adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Üniversitemizin Yeditepe Üniversitesi (ana sayfa haberler bölümü) internet adresinde ilan edilecektir.

MUAFİYET :Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.