• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Türk Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak, Eski Türk Edebiyatı Alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak,

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” alınacaktır.
Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Özel Şartlar:
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ)
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,

SÜLEYMEN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi
Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44
P.K.34865 Kartal/İSTANBUL
Tel : (216) 586 45 00