• Üniversite Adı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bölüm Adı İşletme (İngilizce )
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eki.12
 • Kadro Derecesi

İşletme/İstatistik bölümü mezunu olmak

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

a) ALES sınavından öğrenci alınan alanda en az 70 puan almış olmak

b) KPDS/ÜDS sınavlarından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (İngilizce programlar için en az 80 puan almış olmak)

c) Adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ : Adaylar başvurularını Üniversitemiz Eminönü Kampüsü Genel Sekreterliği'ne ilan yayınlandığı tarihten son başvuru tarihine kadar Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 Eminönü Fatih/İSTANBUL adresine yapacaklardır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Başvuru esnasında başvuru evraklarının fotokopileri yeterlidir.Gerekli görüldüğü taktirde aslı yada noter onaylısı istenecektir.):
- Dilekçe (Rektörlüğe hitaben yazılmış şahsi başvuru dilekçesi)
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi
- Lisans Belgesi
- Lisans Transkript
- Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus cüzdan fotokopisi)
- 2 Adet Fotoğraf
- Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
-Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.