• Üniversite Adı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR YAZILIMI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 25.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 01 Subat 2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 4

İlgili fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.Adaylar, Üniversitemizin http://basvuru.kmu.edu.tr/20101229 adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklemek suretiyle de yapabilirler.Başvuru için istenilen belgeleri eksik olanlar ile süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır. )

3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliği onaylanmış olmak,

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖZEL ŞARTLAR1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

2. Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği notlar kullanacaklardır.MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

(ELEKTRONİK ORTAMDA JPEG OLARAK EKLENECEK)

1. Lisans mezuniyet belgesi

2. Lisans transkript belgesi,

3. ALES belgesi,

4. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),

5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

6. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesinden alınabilir)

NOT: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz http://www.kmu.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Bu konularda başka duyuru yapılmayacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.