• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Eki.12
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin Harita Mühendiliği Bölümünden mezun olmak. Harita Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındak
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Genel şartlar
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak gerekir. Araştırma Görevlileri için, ALES’den atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 puan almış olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması,
Müracaatta İstenen Belgeler
a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
Müracaatta İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
Dilekçe
Özgeçmiş,
Lisans Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
Lisans Transkript Belgesinin fotokopisi,
ALES Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi,
Yüksek Lisans öğrenci belgesi,
Başvuru Yeri ve Süresi:
Son başvuru tarihi 10.10.2012 mesai bitimidir.Adayların Fen Bilimleri Enstitüsüne Şahsen veya Posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Süresi içinde
yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.