• Üniversite Adı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Eki.12
 • Kadro Derecesi 6

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, Antrenörlük Eğitimi konusunda yüksek lisans yapıyor olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.



A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

3- KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


B-ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.



MUAFİYET


Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.



BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER



1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını ve derecelerini belirten dilekçelerine; Lisans mezuniyet belgesi, ALES belgesi, Lisans transkript belgesi , KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi , Askerlik durum belgesi, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), daha önce kamuda hizmeti varsa onaylı hizmet belgesi,daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalıştığına dair onaylı belge ile özgeçmişini ekleyerek BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU'na şahsen veya posta ile başvuracaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
4- Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.


NOT:

1- Ön Değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin Adıyaman Üniversitesi Resmi Web Sitesi internet adresinde ilan edilecektir.
2- 31.10.2012tarihinde açıklanacak olan kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin Adıyaman Üniversitesi Resmi Web Sitesi internet adresinde ilan edilecektir.

3- Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.

4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır