• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Eğitim Fakültesi
 • Bölüm Adı Eğitim Bilimleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans veya Yüksek Lisans Mezunu olmak

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar : - ALES’ ten en az 70 puan almış olmak, - KPDS ve ÜDS' den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar : - Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru Şekli :

- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (hr@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Bavuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. Okan Üniversitesi | İş yaşamına en yakın üniversite) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Müdürlüğü Tuzla Kampusu, Pk. 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Tel : 0 (216) 677 16 30 Dahili : 1189 Faks : 0 (216) 339 16 47