• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Anayasa Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesinden mezun olmak

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku anabilim dalı için, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-35 yaşından gün almamış olmak,

-Başvurulan alan türünde ALES’ten en az 90 puan almış olmak,(Doktorasını tamamlamış olanlar yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olanlarda ALES şartı aranmaz)

- IELTS İngilizce sınavından 9 üzerinden en az 8 puan almış olmak

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular e-posta yoluyla aşağıda belirtilen e-posta adresine son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayaların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3-Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

4-Bir adet fotoğraf(Son altı ay içinde çekilmiş)

4-ALES Belgesi

5-IELTS Belgesi İngilizce sınavından almış oldukları puanı belirten belge(Aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı)

6-Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) ve Lisans transkript

8-Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

7-Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belgeBaşvuru belgeleri, info_hukuk@sehir.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir