• Üniversite Adı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı EKONOMETRİ
 • Anabilim Dalı EKONOMETRİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eki.12
 • Kadro Derecesi 6

İktisat veya Ekonometri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar :

Öğretim Görevlisi

a) İktisat veya Ekonometri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

III) Muafiyet :

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru Şekli :

İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde, Özel şartta belirtilen belgeler, özgeçmiş, öğrenim belgeleri, transkript, yabancı dil belgesi, ALES belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

V) Başvuru Adresi : İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Kampüs /MALATYA Tel.: 0 422 3774338- Faks: 0 422 3410043* Son başvuru tarihi 05.10.2012, Adayların ön değerlendirme sonuçları 10.10.2012 tarihinde Üniversitemizin web sitesinde (İnönü Üniversitesi Malatya) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 12.10.2012 Cuma günü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İdari Binasında saat: 10.00 da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 16.10.2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Not : Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.