• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı BİLGİSAYAR DONANIMI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 21.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 28.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına 1 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


ÖZEL ŞARTLAR

-Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak.

-Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde doktora yapmış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.


Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres, e-posta ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne şahsen veya posta ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;
- Özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),

- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),


- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,

- Lisans not ortalaması gösterir belge (Tran) Resmi-ONAYLI,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

* Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
* Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.