• Üniversite Adı ORDU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 14.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 31.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi veya Kütüphanecilik bölümü mezunu olmak.

T.C.ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile ÜDS veya KPDS belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

-Öğrenim belgeleri

-Tasdikli tıranskıript belgesi

-Onaylı deneyim (tecrübe) belgesi veya Yüksek Lisans belgesi (Yüksek Lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-Sabıka kaydı belgesi

-İki adet vesikalık fotoğrafNOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir.***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

MÜRACAAT TARİHİ: Tüm adayların müracaat tarihi, ilanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://yok.gov.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olup, sınav takvimi aşağıdaki gibidir.