• Üniversite Adı HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eki.12
 • Kadro Derecesi 7

Fakültelerin Psikoloji Bölümünden Lisans mezunu olmak.

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒ NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.


Psikoloji Bölümü için (1 Adet Öğretim Görevlisi) için;AÇIKLAMA :

Fakültelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Blimler Fakültesine başvuru yapılacak olup;


1. 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. “Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

3. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

5. Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

1. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

2. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. Adaylar başvurularını, başvurdukları Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm/Anabilim Dalı /Adı-Soyadı/Yazışma Adresleri ve Telefon Numaralarını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

4. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.


Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

Özgeçmiş ( YÖK Ek-4 Formatında )
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
ALES belgesi
Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)
Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi ve Lisans transkripti
KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

İletişim Adresi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Havalimanı Yolu Üzeri 8. Km Hasan KALYONCU Kampusu Şahinbey/ GAZİANTEP

Posta ile Başvurularda : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte Sekreteri Gül ÇIKMAZ’in Dikkatine diye not düşülecektir.

Tel: 0342 211 80 80 - 1307 Fax: 0342 211 80 81

e-mail 1- : info@hku.edu.tr e-mail 2- : gul.cikmaz@gazikent.edu.tr web: Hasan Kalyoncu Üniversitesi - www.hku.edu.tr