• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası İlişkiler
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansına sahip olmak

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik"te belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne bir (1) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. ALES'ten kendi alanından en az 70 puan almış olmak,

3.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldğına dair belge,


4. 35 yaşından gün almamış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR:

1.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansına sahip olmak,

Muafiyet:

. Doktorasını tamamlamış olanlar,

. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ve unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav;

. Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta istenen belgeler:

. Başvurdukları birimin adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

. YÖK formatlı özgeçmiş,

. Mezuniyet belgesi onaylı sureti (diplomalar)

. ALES sonuç belgesi (ÖSYM sonuç açıklama belge aslı ve örneği)

. KPDS / ÜDS veya eşdeğerli yabancı dil sınavı belge aslı ve örneği,

. Resmi not döküm cetveli (transkript)-Eşdeğerlilik belgesi,

. Onaylı diploma fotokopisi,

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Başvuru yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür. başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru adresi:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi

Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 4445001