• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 05.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Sosyal Psikoloji alanında en az doktora derecesine sahip olmak, Sosyal Psikoloji, Sosyoloji ve ya İşletmecilik alanında ders vermiş olmak

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ne 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya muadili bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.Özel Şartlar:

- Sosyal Psikoloji alanında en az doktora derecesine sahip olmak,

- Sosyal Psikoloji, Sosyoloji ve ya İşletmecilik alanında ders vermiş olmak,

- Yurtdışında ders verme tecrübesi olmak ve Uluslararası dergilerde en az 1 makale yayınlamış olmak,

- İşletme ve İktisat alanında da eğitim görmüş olmak, Proje tecrübesi olmak,

- Uluslararası hakemli dergilerde hakemlik yapmak,BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adayların, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK formatında), nüfus cüzdan sureti, fotoğraf (2 adet), KPDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge (Aslı, onaylı fotokopisi ya da internet çıktısı), diploma fotokopileri (öğretim görevliliği atama yazısı (varsa), doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması) ve varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ekleyeceklerdir.