• Üniversite Adı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 03.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Eki.12
 • Kadro Derecesi 4

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Dil Bölümü lisans mezunu olmak

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca İngilizce Okutmanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada son üç yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.

II) Özel Şartlar :

Okutman :

a) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

b) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Dil Bölümü lisans mezunu olmak,

III) Muafiyet :

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

IV) Başvuru Şekli :

İlan edilen kadroya başvuracak adaylar; başvurduğu bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçesi ekinde, Özel şartta belirtilen belgeler, özgeçmiş, öğrenim belgeleri, transkript, yabancı dil belgesi, ALES belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, erkek adayların askerlik durum belgesi ve varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edebilirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: ALES, dil belgesi, mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

V) Başvuru Adresi : İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kampüs/MALATYA Tel.: 0 422 3774901

* Son başvuru tarihi 03.10.2012, Adayların ön değerlendirme sonuçları 05.10.2012 tarihinde Üniversitemizin web sitesinde (İnönü Üniversitesi Malatya) ilan edilecektir. Başvuran adaylardan ön değerlendirme sonuçlarına göre sınava alınacaklar için 10.10.2012 Çarşamba günü Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu İdari Binasında saat: 10.00 da giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı sonuçları 12.10.2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

Not : Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.