• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.Eki.12
 • Kadro Derecesi 8

Üniversitelerin Eğitim, Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin İngilizce eğitim veren Yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak. Lisansı, İngiliz Dili Öğretimi olmayan adayların, İngilizce Dil Öğretimi ya da Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans programından mezun olmak ya da pedagojik formasyona sahip olmak

Önemli
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.
Duyuru Detay 38728


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Ortak Dersler Birimi İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesince 1(Bir) İngilizce Okutmanı alınacaktır.

Adayın,

1- Üniversitelerin Eğitim, Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin İngilizce eğitim veren Yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olması şarttır.

2- Lisansı, İngiliz Dili Öğretimi olmayan adayların, İngilizce Dil Öğretimi ya da Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans programından mezun olması ya da pedagojik formasyona sahip olması zorunludur.

3- İngilizce Öğretimi alanında en az 3 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemesi şarttır.

Başvuru için, adayın

fotoğraflı özgeçmişi,
onaylı lisans veya varsa yüksek lisans diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek

koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)

Onaylı ders dökümü
Nüfus Cüzdan Fotokopisi- ALES sözel puan (en az70) çıktısı (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlar da ya da bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan veya Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirten belgeler ile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Yeni Kampüs 29. km. Yukarı Yurtçu-ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bizzat veya posta ile , meralkizrak@cankaya.edu.tr adresine 2 Ekim 2012 salı günü saat 17:00’a kadar bizzat ya da e posta yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi : 2 Ekim 2012 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 04 Ekim 2012
Giriş Sınavı (Yazılı): 05 Ekim 2012 saat:10:30, Ortak Dersler Seminer Salonu
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 8 Ekim 2012