• Üniversite Adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ELEKTRİK TESİSLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Elektrik Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR :

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden en az 70 puan (araştırma görevlileri için atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda) almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR :
Adayların son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER :
Adayların başvurduğu birim, bölüm ve anabilim dalı başkanlığı ile bildiği yabancı dili belirttiği ve erkek adaylar için askerlik durumlarını beyan ettikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisini, mezuniyet belgelerini, trankript belgesini, özgeçmişini, Merkezi Sınav Belgesini (ALES), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini, bir adet fotoğrafını ekleyerek Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)