• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİL HAZIRLIK OKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Rusça ile ilgili bölümlerin herhangi birisinden mezun olmak, Rusça Öğretmenlik sertifikasına sahip olmak, en az 2 yıl Rusça Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak.

T.C.YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz Dil Hazırlık Okulu'nde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Rusça Okutman alınacaktır.BAŞVURU ŞARTLARI:GENEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesinde belirtilen Şartlara sahip olmak;
2- ALES'den herhangi bir alanda en az 70 puan almış olmak
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Persoenli Yabancı Dil sınavından(KPDS)veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR:1- Rusça ile ilgili bölümlerin herhangi birisinden mezun olmak,
2- Rusça Öğretmenlik sertifikasına sahip olmak,
3- Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl Rusça Öğretmenliği tecrübesine sahip olmak (staj ve asistanlık dahil edilemez)

MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru İçin istenen Belgeler.

1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,
5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dosya
10- 2 yıl Rusça Öğretmenliği alanında iş tecrübesini gösteren hizmet belgesiBAŞVURU ŞEKLİ:Başvuru yeri: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Müdürlüğüne şahsen veya Posta yolu ile iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru adresi:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi
Yılanlı Ayazma CaddesiNo:26,
Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul