• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültes
 • Bölüm Adı Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES' den ilgili alanın puan türünden en az 70 puan almış olmak,
3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. 35 yaşından gün almamış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR :

1-Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


Müracaatta İstenen Belgeler:

*Başvurdukları birimin adı,ilan tarihi ve son başvuru tarihleri,yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

* Formatlı özgeçmiş(YÖK formatında)
* Mezuniyet Belgesi onaylı suretli (diplomalar)
* ALES sonuç belgesi ( ÖSYM Sonuç Belge aslı ve örneği )
* KPDS/ÜDS veya eşdeğerli Yabancı Dil Sınavı Belge aslı ve örneği
* Resmi not döküm cetveli (transkript) -Eş değerlilik belgesi,
*Onaylı diploma fotokopisi, * Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
* 2 adet vesikalık fotoğraf( son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis,tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile iletilmelidir. (Süresi içinbe yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır). Sınav yeri ve sonuçlar ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.Başvuru Adresi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi
No:26, Cevizlibağ, Topkapı, İSTANBUL
Tel: 0212 4445001