• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.12
 • Kadro Derecesi

TIbbi Laboratuvar Teknikleri Programı için, Biyokimya lisans mezunu olmak, Adli Bilimler Yüksek Lisansına sahip olmak.

Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte” belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'na bir (1) adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. ALES'ten kendi alanında en az 70 puan almış olmak,ÖZEL ŞARTLAR:

1- Biyokimya lisans mezunu olmak,

2- Adli Bilimler Yüksek Lisansına sahip olmak,

Muafiyet:

. Doktorasını tamamlamış olanlar,

. 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,

. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ve unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav;

. Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.Müracaatta istenen belgeler:

. Başvurdukları birimin adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

. Özgeçmiş,

.Mezuniyet belgesi onaylı sureti (diplomalar)

. ALES sonuç belgesi (ÖSYM sonuç açıklama belge aslı ve örneği)


. Resmi not döküm cetveli (transkript)-Eşdeğerlilik belgesi,

. Onaylı diploma fotokopisi,

. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı,)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Başvuru yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru adresi:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi

Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 4445001