• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Bankacılık ve Sigortacılık Programı için, Bankacılık ve sigortacılık lisans sahibi olmak. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli veya ilgili alanda Yüksek Lisans mezunu olmak

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES' den ilgili alanın puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR :

1-Bankacılık ve sigortacılık lisans sahibi olmak
2-İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli veya ilgili alanda Yüksek Lisans mezunu olmak,

MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


Müracaatta İstenen Belgeler:

*Başvurdukları birimin adı,ilan tarihi ve son başvuru tarihleri,yazışma ve elektronik posta adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe,

* Formatlı özgeçmiş(YÖK formatında)
* Mezuniyet Belgesi onaylı suretli (diplomalar)
* ALES sonuç belgesi ( ÖSYM Sonuç Belge aslı ve örneği )
* KPDS/ÜDS veya eşdeğerli Yabancı Dil Sınavı Belge aslı ve örneği
* Resmi not döküm cetveli (transkript) -Eş değerlilik belgesi,
*Onaylı diploma fotokopisi, * Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
* 2 adet vesikalık fotoğraf( son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
* Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis,tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile iletilmelidir. (Süresi içinbe yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır). Sınav yeri ve sonuçlar ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.Başvuru Adresi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi
No:26, Cevizlibağ, Topkapı, İSTANBUL
Tel: 0212 4445001