• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eki.12
 • Kadro Derecesi 2

Yabancı Diller Yüksekokulu (İngilizce) için, Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve alanında an az 2 yıl deneyimli olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca okutman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımakÖğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den hangi puan türünde en az 70 puan türü sağlanıyorsa o puan türü dikkate alınacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmakLisans Mezuniyet notunun4’lük sistemden 100’lük not sistemine çevirmede YÖK’ün not dönüşüm sistemi kullanılacaktır.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir


ÖZEL ŞARTLAR

Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve alanında an az 2 yıl deneyimli olmak (Belgelendirilecektir) Deneyim belgesi lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı ile, meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şart aranmaz.

BAŞVURU

İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

Başvuru Formu : www.ksu.edu.tr adresinden indirilebilir. Eklenilecek belgeler Başvuru Formunda belirtilmektedir.

Başvuru Formu ekindeki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı