• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 7
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Yabancı Dil Program Başkanlığına (EFL), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak , İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Psikolojisi yüksek lisans mezunu olmak

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde okutman alınacaktır.


A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması şartları aranır.


B. ÖZEL ŞARTLAR

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Eğitim Psikolojisi yüksek lisans mezunu olmak ,
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
İngilizce öğretiminde (belgelendirmek şartıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak

şartları aranır.


C. MUAFİYET1) Doktorasını tamamlamış olanlar,2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER- Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe- Özgeçmiş- Merkezi sınav (ALES) belgesi veya onaylı fotokopisi- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi- Onaylı diploma fotokopisi-Onaylı yüksek lisans diploma fotokopisi- Varsa doktora öğrenci belgesi- Lisans transkripti (Resmi)- Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)- Erkek adaylar için askerlik durum belgesiE. BAŞVURU YERİ

Işık Üniversitesi

Şile Kampusu

Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No.2

34980 ŞİLE / İSTANBUL / TÜRKİYETel: 0216 7121460

Faks: 0216 7121473www.isikun.edu.trF. BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi 11.09.2012 - 25.09.2012 tarihleri arasındadır.NOT:

1. Gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

3. Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

4. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.