• Üniversite Adı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eki.12
 • Kadro Derecesi 6

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden birinden mezun olmak, İlgili dalda en az yüksek lisans mezunu olmak, Yükseköğretim Kurumlarında ilgili dalda en az 3 yıl çalışmış olmak,

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak,

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

MUAFİYET

Doktora derecesine sahip olan adaylar, 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) den muaf tutulurlar.

Okutman Kadroları İçin: Adayların başvurduğu kadroyu ve derecesini belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan fotokopilerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini, Lisans Not Transkriptini özgeçmişini, Yükseköğretim Kurumlarında ilgili dalda en az 3 yıl çalışmış olduğuna dair belgeyi, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini (Lisans öğreniminde mezun olunan alanda), başvurulan kadronun gerektirdiği yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınan belgeyi, iki adet fotoğrafını ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)