• Üniversite Adı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Eki.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Eki.12
 • Kadro Derecesi 7

Matematik Bölümü Lisans mezun olmak

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’den alanlarındaki puan türünden (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge, ilan edilen kadro derecesine atanma şartları haiz olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

MUAFİYET

Doktora derecesine sahip olan adaylar, 31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılmış olan öğretim elemanları çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) den muaf tutulurlar.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin: Adayların 35 yaşından gün almamış olmaları, başvurduğu birimi belirttiği dilekçelerine, nüfus cüzdan örneklerini, mezuniyet belgelerinin aslını veya tasdikli suretlerini (var ise yüksek lisans diploması) Lisans Not Transkriptini, özgeçmişini, Merkezi Sınav (ALES) Belgesini (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belgesini (yabancı dil belgesi Fransızca dilinden olmalıdır), dört adet fotoğrafını ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,

şahsen veya posta ile (Üniversitemiz web sayfasında belirtilen ilgili posta adresine) başvurulması gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)