• Üniversite Adı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstriyel Tasarım
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Eki.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin 4 yıllık Endüstriyel Tasarım bölümünden lisans mezunu olmak.

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi ilgili Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen asgari şartlar ve usuller doğrultusunda Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Genel Şartlar:

ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) alanlarındaki puan türünden "atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda" 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (“Lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla lisans öğrenimini yurtdışında tamamlamış olanlar müracaat edebilirler.”)
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) / Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den, sınav yabancı dili İngilizce’den 100 tam puan üzerinden en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmak ("Eğitim dili Türkçe olan bölümlere, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı aranmaktadır" 13.09.2011 tarih ve 191 sayılı S.K., Md.14.)

Özel Şartlar:

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Muafiyet; Doktorasını tamamlamış olanlar, yükseköğretim kurumlarında bu (başvurulan ilanda belirtilen) kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler;

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Rektörlüğe şahsen veya Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 P.K.35100 Bornova – İZMİR adresine kargo yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihi 24 Eylül 2012’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların;

* Başvurulan Fakülte ve Bölümü belirten dilekçe,
* Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
* Güncel özgeçmiş,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Resmi onaylı lisans transkript belgesi,
* Resmi onaylı lisans diploma örneği,
* Merkezi Sınav (ALES) belge örneği,
* Yabancı Dil (ÜDS/KPDS veya eşdeğeri) belge örneği,
* Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği,
* Muafiyet için adayların, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi onaylı hizmet belgeleri; İlanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışıldığını belirten atama yazısı örneği ile bordro belge örneği,
* Yükseköğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Üniversitelerarası Kurul’dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneğini başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Tüm belgelerin Resmi onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.Ön Değerlendirme ve Yazılı Giriş Sınavı:

Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan Araştırma Görevlisi adaylarının öndeğerlendirme sonuçları, 25 Eylül 2012 tarihinde Üniversitemizin erişim sayfasında ilan edilecektir. Öndeğerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların, 27 Eylül 2012 tarihinde Üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü’nde (ik.yasar.edu.tr adresinde 25 Eylül 2012 tarihinde ilan edilecek öndeğerlendirme sonuçlarında belirtilen saatte) nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. * Yazılı giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Md.50/d bendi kapsamında atanacaklardır.