• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı için, Üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği programlarından mezun olmak ve basım-matbaa konularında en az 2 yıl deneyimli olmak veya Basım-Matbaa konularıyla ilgili bir programda Yüksek Lisans yapmış olmak.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a) ALES'ten mezun olunan alanda (lisans) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES'ten muaf sayılmaktadır)

b) 2547 sayılı kanunun öğretim görevliliğine atama şartlarını sağlamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak ve basım-matbaa konularında en az 2 yıl deneyimli olmak veya Basım-Matbaa konularıyla ilgili bir programda Yüksek Lisans yapmış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ ve İSTENEN BELGELER
Başvurular, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ne, başvuru formu ve istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru Formu

(Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://muhasebenew.maltepe.edu.tr/FormlarveDilekceler)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Diploma fotokopileri (Onaylı)

- Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren Onaylı öğrenci belgesi (varsa)
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (Onaylı)
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (Onaylı)


BAŞVURU ADRESİ
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul
Tel. : 0216 626 10 50 / 2286