• Üniversite Adı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Eyl.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Eyl.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İşletme veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanından lisans derecesine sahip olmak

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında Görev Yapmak Üzere Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. İşletme veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanından lisans derecesine sahip olmak
2. 70 puan ve üzerinde ALES notuna sahip olmak
3. Sivil Havacılık alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvurularını yüksekokulumuzun Üniversite Cad. Mustafapaşa 50420 - Ürgüp / NEVŞEHİR adresine yapacaklardır.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
• Başvuru dilekçesi http://www.kapadokya.edu.tr/upl/basvurudilekcesi.doc adresinden edinilebilir.
ALES belgesi
• Lisans belgesi
• Lisans not dökümü
• İş tecrübesi belgesi
• Nüfus cüzdanı örneği
• 2 adet fotoğraf
• Özgeçmiş
• Adli sicil kaydı
• Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi
• Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesiNot: Mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Sınav sonucunda başarılı olan adayların atama işlemlerinden önce evraklarının asıllarını teslim etmeleri gerekir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz internet adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru evrakları sınav sonucunda adaylara teslim edilmeyecektir.